Geler och lack made in EU
RASKARE & SÄKER FRAKT
Geler och lack made in EU
RASKARE & SÄKER FRAKT
RASKT LEVERANS

Allmänna villkor

Allmänna villkor

1. Upprättande av kontraktet

Erbjudandena på Internet är icke-bindande och är inte ett bindande erbjudande att ingå ett kontrakt.

1.1 Du kan skicka ett bindande köpbjudande (beställning) via online kundvagnssystemet.

Varorna som är avsedda för köp lagras i "kundvagnen". Du kan använda motsvarande knapp i navigeringsfältet för att kalla fram "kundvagnen" och göra ändringar där när som helst. Efter att du har ringt upp "Checkout" -sidan och skrivit in dina personuppgifter samt betalnings- och leveransvillkor, visas alla orderdata igen på orderöversiktssidan.

Innan du skickar beställningen har du möjlighet att granska all information här igen, ändra den (även använda "tillbaka" -funktionen i webbläsaren) eller avbryta köpet.

Genom att skicka in beställningen med knappen "beställ med betalning" skickar du ett bindande erbjudande till oss.

Du får först ett automatiskt e-postmeddelande om mottagandet av din beställning, vilket ännu inte leder till att avtalet ingås.

1.2 Godkännandet av erbjudandet (och därmed slutet av kontraktet) sker inom två dagar genom bekräftelse i textform (t.ex. e-post), där utförandet av beställningen eller leveransen av varorna bekräftas (orderbekräftelse).

Om du inte har fått ett motsvarande meddelande är du inte längre bunden av din beställning. I detta fall återbetalas alla redan tillhandahållna tjänster omedelbart.

1.3 Behandlingen av beställningen och överföringen av all information som krävs i samband med avtalets ingående automatiseras delvis via e-post. Du måste därför se till att den e-postadress du har lagrat hos oss är korrekt, mottagandet av e-postmeddelanden är tekniskt säkerställt och särskilt inte förhindras av SPAM-filter. 

2. Lagring av kontraktstexten

Vi sparar kontraktens text på din beställning. Du kan skriva ut detta innan du skickar din beställning till oss genom att klicka på "Skriv ut" i sista steget i beställningen. Vi skickar också en orderbekräftelse och en beställningsbekräftelse med alla orderinformation och våra allmänna villkor till den e-postadress du har angett.

3. Priser, fraktkostnader, returfraktkostnader vid avbokning

 3.1 De priser som anges på webbplatsen är icke-bindande vägpriser och olika priser kan avtalas individuellt mellan kunden och entreprenören. Om inget uttryckligt avtal har tecknats kommer priserna på webbplatsen att användas som grund för beställningen.

3.2. Omfattningen av beställningen beskrivs exakt. Om frakt- och förpackningskostnader tas ut visas detta separat. Senare ändringar vid kundens inställning debiteras separat.

 4. Leverans:

Entreprenören strävar efter att uppfylla de angivna leveransdatorna om möjligt. Dessa datum är emellertid icke-bindande med undantag för fall där ett bindande datum har avtalats. Om leveransdatumet överskrids med mer än fyra veckor har kunden rätt att fastställa en avdragsperiod på minst två veckor skriftligen inom vilken leveransen måste ske. Detta brev kan indikera att godkännande av köpobjektet kommer att vägras efter att fristen har löpt ut. Om leveransen inte äger rum efter att fristen har löpt ut kan köparen dra sig ur avtalet skriftligen. Vid betalning med direktdebitering börjar leveranstiderna med att företaget accepterar kontraktet.

5. Betalningsvillkor

Betalning sker antingen i förväg genom förskottsöverföring eller via PayPal. Vi förbehåller oss rätten att utesluta enskilda betalningsmetoder. Om du väljer betalningsmetodens förskottsbetalning kommer vi att ge dig bankinformationen i orderbekräftelsen. Fakturabeloppet ska överföras till vårt konto inom tio dagar.

Klarnas betalningsalternativ

Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna:

  • Betala inom 14 dagar: Betalningstid är 14 dagar från avsändandet av varorna. Villkoren för betala inom 14 dagar finner du här.
  • Konto: Klarna Konto är en kontokredit som tillhandahålls av Klarna och som ger kredittagaren möjlighet att delbetala sina köp månadsvis med minst 1/24 (minimum 50 SEK) av totala utnyttjade kreditbeloppet eller i enlighet med de i kassan godkända villkoren. För mer information om Klarna Konto inklusive allmänna villkor och Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation finner du här.
  • Betala Direkt: Automatisk dragning från ditt bankkonto: baseras på autogiro och ditt konto debiteras ca två bankdagar efter köpet genomförts eller att varan skickats. Villkoren för användande av autogiro finner du här.
  • Banköverföring: Ditt konto debiteras omedelbart efter att beställningen har lagts.

Du hittar mer information om Klarna här och kan läsa deras användarvillkor här.

För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Vi rekommenderar dig att läsa vår sekretesspolicy [LINK].

Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas sekretesspolicy.

6. Avbokningsregler

Ångerrätt för konsumenter

(En konsument är varje fysisk person som slutar en juridisk transaktion för syften som till stor del inte kan hänföras till deras kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet.)

7. Förvaring av titeln

De levererade varorna förblir Alexandra Wegenes egendom tills alla fordringar har betalats i sin helhet.

8. Garanti

8.1 Kunden måste omedelbart kontrollera avtalsenlig leverans av de levererade varorna och de dokument som skickas för korrigering.

8.2. I händelse av motiverade klagomål kan klienten begära rättelse av fel eller utbyte av leverans. I händelse av försenad, utelämnad eller misslyckad korrigering eller utbytesleverans kan klienten kräva en minskning av ersättningen (minskning) eller annullering av kontraktet (ändring).

8.3. Fel i en del av de levererade varorna ger inte kunden rätt att invända mot hela leveransen

8.4. Garantitiden är 24 månader från leveransdatum och för kunder är entreprenören i den mening som avses i § 14 BGB 12 månader från leveransdatum.

9. Dataskydd

9.1. Entreprenören kommer att följa alla krav för dataskydd, särskilt kraven i TDDSG. Personuppgifter används uteslutande för kontraktshantering och behandling av beställningen.

9.2. Entreprenören kommer inte att vidarebefordra personuppgifter till tredje part. Detta gäller inte servicepartners som behöver uppgifterna för att behandla kontraktet och behandla beställningen (t.ex. DHL) och, i händelse av försenad betalning av utestående fakturor, de organ som ansvarar för att kräva skuld. För att behandla betalningar vidarebefordrar vi dina betalningsuppgifter till banken som är ansvarig för betalningen.

10. Industriell äganderätt / upphovsrätt:

Klienten är ensam ansvarig om verkställandet av hans order kränker tredje parts rättigheter, särskilt upphovsrätt.

11. Dina rättigheter

Om du inte samtycker till lagring av dina personuppgifter, kommer vi att se till att dina uppgifter raderas, korrigeras eller blockeras i enlighet med relevanta instruktioner. Om du har några frågor om insamling, behandling eller användning av dina personuppgifter, för information, blockering eller radering av data, vänligen kontakta:

Alexandra Wegen
Alte Herdstraße 13
78054 Villingen-Schwenningen

015251319532
info@justnails-shop.de

 

12. EU-kommissionen har en onlineplattform för tvistlösning (så kallad "OS-plattform") på https://webgate.ec.europa.eu/odr/. OS-plattformen fungerar som en kontaktpunkt för utanför domstolens lösning av tvister angående avtalsenliga skyldigheter från online-försäljningskontrakt.

Vi är varken skyldiga eller villiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljedom.

13. I händelse av företagsövertagande eller försäljning kommer alla nödvändiga personuppgifter att överföras och vidarebefordras.

Zuletzt angesehen