Geler och lack made in EU
RASKARE & SÄKER FRAKT
Geler och lack made in EU
RASKARE & SÄKER FRAKT
RASKT LEVERANS

Allmänna villkor

Allmänna villkor med kundinformation

Innehållsförteckning

1. Tillämpningsområde

2. Avtalets ingående

3. Ångerrätt

4. Priser och betalningsvillkor

5. Leverans- och leveransvillkor

6. Äganderätt

7. Ansvar för brister (garanti)

8. Inlösen av kampanjkuponger

9. Lösa in presentkort

10. Tillämplig lag

11. Alternativ tvistlösning

1) Räckvidd

1.1 Dessa allmänna villkor (hädanefter "GTC") för Alexandra Wegen, som agerar under "JustNails" (hädanefter "säljare"), gäller alla avtal för leverans av varor som en konsument eller entreprenör (nedan kallad "kund") med säljaren med avseende på de varor som säljaren visar i sin onlinebutik. Inkluderingen av kundens egna villkor motsägs härmed, om inte annat överenskommits.

1.2 Dessa villkor gäller i enlighet därmed för kontrakt för leverans av kuponger, såvida inte annat uttryckligen anges.

1.3 En konsument i den mening som avses i dessa villkor är varje fysisk person som avslutar en laglig transaktion för ändamål som huvudsakligen varken kan tillskrivas deras kommersiella eller deras oberoende yrkesverksamhet. En entreprenör i den mening som avses i dessa villkor är en fysisk eller juridisk person eller ett juridiskt partnerskap som, när de avslutar en juridisk transaktion, utövar sin kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet.

2) Avtalets ingående

2.1 Produktbeskrivningarna i säljarens onlinebutik representerar inte säljarens bindande erbjudanden utan tjänar till att lämna ett bindande erbjudande från kunden.

2.2 Kunden kan lämna erbjudandet med hjälp av onlinebeställningsformuläret integrerat i säljarens onlinebutik. Efter att de valda varorna har placerats i den virtuella kundvagnen och genomgått den elektroniska beställningsprocessen lämnar kunden ett juridiskt bindande kontraktbjudande för varorna i kundvagnen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.3 Säljaren kan acceptera kundens erbjudande inom fem dagar,

• genom att skicka kunden en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i textform (fax eller e-post), där kundens mottagande av orderbekräftelsen är avgörande, eller

• genom att leverera de beställda varorna till kunden, varigenom kundens mottagande av varorna är avgörande, eller

• genom att be kunden betala efter att ha gjort sin beställning.

Om det finns flera av de ovan nämnda alternativen avslutas avtalet vid den tidpunkt då ett av de ovan nämnda alternativen inträffar först. Perioden för att acceptera erbjudandet börjar dagen efter att erbjudandet skickats av kunden och slutar i slutet av den femte dagen efter det att erbjudandet skickats. Om säljaren inte accepterar kundens erbjudande inom ovannämnda tidsperiod, anses detta vara ett avslag på erbjudandet med det resultat att kunden inte längre är bunden av sin avsiktsförklaring.

2.4 Om du väljer en av de betalningsmetoder som erbjuds av PayPal, kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hädanefter: "PayPal"), med förbehåll för PayPal-användarvillkoren, tillgänglig på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua / användaravtal fullt eller - om kunden inte har ett PayPal-konto - med förbehåll för villkoren för betalningar utan PayPal-konto, tillgängligt på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax- full. Om kunden betalar med en betalningsmetod som erbjuds av PayPal som kan väljas i onlinebeställningsprocessen, förklarar säljaren redan godkännande av kundens erbjudande vid den tidpunkt då kunden klickar på knappen för att slutföra beställningsprocessen.

2.5 Om betalningsmetoden "Amazon Payments" väljs kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören Amazon Payments Europe sca, aveny John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (nedan kallad "Amazon"), med förbehåll för användaravtalet Amazon Payments Europe, tillgängligt på https://payments.amazon.de/help/201751590. Om kunden väljer "Amazon Payments" som betalningsmetod under onlinebeställningsprocessen utfärdar han också en betalningsorder till Amazon genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen. I det här fallet förklarar säljaren redan godkännandet av kundens erbjudande vid den tidpunkt då kunden utlöser betalningsprocessen genom att klicka på knappen som slutför orderprocessen.

2.6 När du lämnar ett erbjudande via säljarens online-beställningsformulär sparas kontraktstexten av säljaren efter att avtalet har slutits och skickas till kunden i textform (t.ex. e-post, fax eller brev) efter att kunden har skickat sin beställning. Eventuell ytterligare tillhandahållande av kontraktstexten från säljaren sker inte. Om kunden har skapat ett användarkonto i säljarens onlinebutik innan han skickar sin beställning arkiveras beställningsuppgifterna på säljarens webbplats och kan nås gratis av kunden via sitt lösenordsskyddade användarkonto genom att tillhandahålla motsvarande inloggningsdata.

2.7 Innan den bindande inlämnandet av beställningen via säljarens onlinebeställningsformulär kan kunden identifiera eventuella inmatningsfel genom att noggrant läsa informationen som visas på skärmen. Ett effektivt tekniskt sätt för bättre identifiering av inmatningsfel kan vara webbläsarens förstoringsfunktion, med hjälp av vilken representationen på skärmen förstoras. Kunden kan korrigera sina poster som en del av den elektroniska beställningsprocessen med de vanliga tangentbord- och musfunktionerna tills han klickar på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.8 Det tyska och engelska språket är tillgängliga för ingående av avtalet.

2.9 Orderhantering och kontakt utförs vanligtvis via e-post och automatiserad orderhantering. Kunden måste se till att den e-postadress som han tillhandahållit för att behandla beställningen är korrekt så att de e-postmeddelanden som säljaren skickar kan tas emot på denna adress. I synnerhet måste kunden se till att alla e-postmeddelanden som sänds av säljaren eller tredje part i uppdrag av säljaren för att behandla beställningen kan levereras när SPAM-filter används.

3) Ångerrätt

3.1 Konsumenter har i allmänhet rätt till ångerrätt.

3.2 Mer detaljerad information om ångerrätten finns i säljarens avbokningsregler.

4) Priser och betalningsvillkor

4.1 Om inte annat anges i säljarens produktbeskrivning är de angivna priserna totala priser som inkluderar lagstadgad moms. Eventuella ytterligare leverans- och leveranskostnader som kan uppkomma specificeras separat i respektive produktbeskrivning.

4.2 För leveranser till länder utanför Europeiska unionen kan ytterligare kostnader uppstå i enskilda fall för vilka säljaren inte är ansvarig och som bärs av kunden. Dessa inkluderar till exempel kostnader för penningöverföring av kreditinstitut (t.ex. överföringsavgifter, växelkursavgifter) eller importtullar eller skatter (t.ex. tullavgifter). Sådana kostnader kan också uppstå i samband med överföring av medel om leveransen inte sker till ett land utanför Europeiska unionen, men kunden gör betalningen från ett land utanför EU.

4.3 Betalningsalternativet kommer att meddelas kunden i säljarens onlinebutik.

4.4 Om förskottsbetalning via banköverföring har avtalats, ska betalning ske direkt efter avtalets ingående, såvida inte parterna har kommit överens om ett senare förfallodag.

4.5 Om betalningsmetoden "PayPal-kredit" har valts (betalning i delbetalning via PayPal) tilldelar säljaren sitt betalningsanspråk till PayPal. Innan PayPal accepterar säljarens uppdragsdeklaration, utför PayPal en kreditkontroll med hjälp av kunduppgifterna. Säljaren förbehåller sig rätten att vägra kunden betalningsmetoden "PayPal Credit" i händelse av ett negativt testresultat. Om betalningsmetoden "PayPal-kredit" tillåts av PayPal måste kunden betala fakturabeloppet till PayPal på de villkor som anges av säljaren, som meddelas honom i säljarens onlinebutik. I det här fallet kan han bara betala PayPal med skuldavskrivande effekt. Men även vid överlåtelse av fordringar är säljaren fortfarande ansvarig för allmänna kundförfrågningar, t.ex. B. om varorna, leveranstid, leverans, retur, reklamation, återkallande och returer eller kreditnota.

4.6 Om betalningsmetoden "SOFORT" väljs kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (nedan kallad "SOFORT"). För att kunna betala fakturabeloppet via "SOFORT" måste kunden ha ett nätbankkonto som har aktiverats för deltagande i "SOFORT", identifiera sig därefter under betalningsprocessen och bekräfta betalningsinstruktionen till "SOFORT". Betalningstransaktionen utförs sedan av "SOFORT" omedelbart och kundens bankkonto debiteras. Kunden kan hämta mer information om "SOFORT" betalningsmetod på Internet på https://www.klarna.com/sofort/.

4.7 Om betalningsmetoden "PayPal direktdebitering" väljs, samlar PayPal in fakturabeloppet från kundens bankkonto efter att ha utfärdat ett SEPA-direktdebiteringsmandat, men inte före periodens utgång för tidigare information på säljarens vägnar. Förskottsinformation ("Föranmälan") är all kommunikation (t.ex. faktura, policy, kontrakt) till kunden som meddelar en debitering via SEPA-autogiro. Om direktdebitering inte löses in på grund av otillräckliga medel på kontot eller på grund av felaktiga bankuppgifter, eller om kunden motsätter sig direktdebitering, även om han inte har rätt att göra det, måste kunden bära avgifterna för respektive bank om han ansvarar för detta .

4.8 Om du väljer en betalningsmetod som erbjuds av betaltjänsten "Klarna", behandlas betalningen av Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (nedan kallad "Klarna"). Mer information och Klarnas villkor finns i säljarens betalningsinformation, som kan ses på följande internetadress:

https://justnails-shop.se/allmaenna-villkor och https://justnails-shop.se/privacy-policy

5) Leverans- och leveransvillkor

5.1 Leverans av varor sker på leveransvägen till den leveransadress som kunden anger, om inte annat överenskommits. Vid hanteringen av transaktionen är den leveransadress som anges i säljarens orderhantering avgörande.

5.2 Om leveransen av varorna misslyckas av skäl som kunden ansvarar för, ska kunden bära de rimliga kostnaderna för säljaren. Detta gäller inte fraktkostnaderna om kunden effektivt utövar sin ångerrätt. För returkostnaderna, om kunden utövar sin ångerrätt, gäller bestämmelserna i säljarens avbeställningspolicy.

5.3 Vid självhämtning meddelar säljaren först kunden via e-post att de varor han har beställt är redo för hämtning. Efter att ha fått detta e-postmeddelande kan kunden hämta varorna från säljarens huvudkontor efter samråd med säljaren. I detta fall debiteras inga fraktkostnader.

5.4 Kuponger ges till kunden enligt följande:

- med post

6) Ägarförbehåll

Om föreställningen görs i förskott kommer egendomen till de förlorade varorna att köpas i förskott tills det skyldiga köpeskillingen har betalats.

7) Garanti

7.1 Om den köpta artikeln är defekt gäller rättigheterna för ansvarsvåg.

7.2 Om kunden agerar som konsument, kommer han att klaga till leverantören om varor som har levererats med transporten och informera skatterna om detta. Om kunden inte följer dör majoriteten av rättigheterna till rättigheterna eller de avtalsenliga rättigheterna.

8) Inlösen av kampanjkuponger

8.1 Kuponger som tas emot gratis av rätt person som en del av kampanjer med en viss giltighetstid och som inte kan köpas av kunden kan endast erhållas i säljarens onlinebutik och endast under en rimlig tid.

8.2.

8.3 Kampanjkuponger kan endast användas innan orderprocessen har slutförts. Senare fakturering är inte möjlig.

8.4 Endast en kampanjkupong kan tilldelas per rättighet.

8.5 Varans värde måste vara bevis på kampanjkupongen. Eventuell återstående kredit återbetalas inte från det första.

8.6 Om värdet på kampanjkupongen inte är tillräcklig för att täcka kontrollen kan en av de återstående beloppen för egen ägande användas för att reglera skillnaden.

8.7 Krediten på en kampanjkupong betalas varken kontant eller ränta.

8.8 Kampanjkupongen återbetalas inte om kunden returnerar de varor som betalats helt eller delvis med kampanjkupongen inom ramen för hans lagstadgade ångerrätt.

8.9 Kampanjkupongen kan överföras. Säljaren kan betala respektive ägare som löser in kampanjkupongen i säljarens onlinebutik med en utsläppande effekt. Detta gäller inte om säljaren har kunskap eller grovt oaktsam okunnighet om respektive ägares icke-auktorisation, juridiska oförmåga eller brist på auktorisation.

9) Lös in presentkuponger

9.1 Kuponger som kan köpas via säljarens onlinebutik (nedan kallade "presentkort") kan endast lösas in i säljarens onlinebutik, om inte annat anges i kupongen.

9.2 Presentkort och återstående saldo på presentkort kan lösas in i slutet av det tredje året efter det år då kupongen köptes. Återstående kredit krediteras kunden fram till utgångsdatumet.

9.3 Presentkort kan endast lösas in innan beställningsprocessen har slutförts. Senare fakturering är inte möjlig.

9.4 Endast en presentkupong kan lösas in per beställning.

9.5 Presentkort kan endast användas för köp av varor och inte för köp av andra presentkort.

9.6 Om presentkortets värde är otillräckligt för att täcka beställningen kan en av de andra betalningsmetoder som säljaren erbjuder väljas för att reglera skillnaden.

9.7 Saldot på en presentkupong betalas varken ut kontant eller ränta.

9.8 Presentkortet är endast avsett att användas av den person som står på det. Överföring av presentkupongen till tredje part är utesluten. Säljaren har rätt, men är inte skyldig att kontrollera respektive kuponginnehavares materiella rätt.

10) Tillämplig lag

Förbundsrepubliken Tysklands lag gäller för alla rättsliga förhållanden mellan parterna, exklusive lagarna om internationellt köp av lös gods. När det gäller konsumenter gäller detta lagval endast i den mån skyddet som beviljas genom tvingande bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelseort inte dras tillbaka.

11) Alternativ tvistlösning

11.1 EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online på Internet under följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Denna plattform fungerar som en kontaktpunkt för tvistlösning utanför domstol som uppstår på grund av online-köp eller serviceavtal där en konsument är inblandad.

11.2 Säljaren är varken skyldig eller villig att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentförlikningsnämnd.
 
© IT-Recht Kanzlei
 


DOCID: ##ITK-6ed44d6ca6891c619f8805cc7d716b0e##

 

Version: 202012151606

Zuletzt angesehen