Geler och lack made in EU
RASKARE & SÄKER FRAKT
Geler och lack made in EU
RASKARE & SÄKER FRAKT
RASKT LEVERANS

Privacy Policy

Vi använder bara dina lagerdata för att bearbeta din beställning. Vi lagrar och behandlar all kundinformation i enlighet med relevanta bestämmelser i Federal Data Protection Act (BDSG) och Telemedia Act (TMG).

1) Information om insamlingen av personuppgifter och kontaktuppgifter för den ansvariga personen

1.1 Vi är glada över att du besöker vår webbplats och tackar dig för ditt intresse. Nedan informerar vi dig om hanteringen av dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras personligen med.

1.2 Ansvarig för databehandlingen på denna webbplats i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är Alexandra Wegen, JustNails, Am Vorder See 24, 78056 Villingen-Schwenningen, telefon: 015257652744, e-post: info@justnails-shop.de , Den person som ansvarar för behandlingen av personuppgifter är den fysiska eller juridiska personen som ensam eller tillsammans med andra beslutar om syften och sättet att behandla personuppgifter.

1.3 Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till den ansvariga personen) använder denna webbplats en SSL eller. TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning med strängen "https: //" och låssymbolen i din webbläsarrad.

2) Datainsamling när du besöker vår webbplats

När vi använder vår webbplats endast för informationsändamål, dvs om du inte registrerar eller på annat sätt förser oss med information, samlar vi bara in data som din webbläsare skickar till vår server (så kallade "serverloggfiler"). När du besöker vår webbplats samlar vi in följande data, vilket är tekniskt nödvändigt för att vi ska kunna visa webbplatsen till dig:

 

•Vår besökta webbplats

 

•Datum och tid vid åtkomsttid

 

•Mängd data skickat i byte

 

•Källa / referens från vilken du kom till sidan

 

•Webbläsare används

 

•Operativsystem används

 

•IP-adress används (vid behov: i anonym form)

 

Bearbetning sker i enlighet med artikel 6, punkt 1, lit. f GDPR baserat på vårt legitima intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras eller användas på något annat sätt. Vi förbehåller oss dock rätten att kontrollera serverloggfilerna i efterhand om det finns specifika indikationer på olaglig användning.

3) Cookies

 

För att göra besök på vår webbplats attraktiv och för att möjliggöra användning av vissa funktioner använder vi så kallade cookies på olika sidor. Det här är små textfiler som lagras på din enhet. Några av de cookies vi använder raderas efter slutet av webbläsarsessionen, dvs. efter att du har stängt din webbläsare (så kallade session cookies). Andra cookies finns kvar på din enhet och tillåter oss eller våra partnerföretag (tredjepartscookies) att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker (ihållande cookies). Om cookies ställs in, samlar och bearbetar de viss användarinformation, t.ex. webbläsare och platsinformation samt IP-adressvärden i individuell utsträckning. Persisterande kakor raderas automatiskt efter en viss period, som kan variera beroende på cookien.

I vissa fall används cookies för att förenkla beställningsprocessen genom att spara inställningar (t.ex. att komma ihåg innehållet i en virtuell kundvagn för ett senare besök på webbplatsen). Om personuppgifter också behandlas av enskilda cookies implementerade av oss utförs behandlingen i enlighet med artikel 6 punkt 1 lit. b GDPR antingen för att genomföra avtalet eller i enlighet med artikel 6 punkt 1 lit. f GDPR för att skydda våra berättigade intressen för bästa möjliga funktionalitet på webbplatsen och en kundvänlig och effektiv design av sidbesöket.

Vi kan samarbeta med reklampartners som hjälper oss att göra vår webbplats mer intressant för dig. För detta ändamål lagras cookies från partnerföretag också på din hårddisk när du besöker vår webbplats (tredjepartscookies). Om vi arbetar med ovannämnda reklampartners, kommer du att informeras individuellt och separat om användningen av sådana cookies och omfattningen av den information som samlas in i följande stycken.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Browser so einstellen können, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und einzeln über deren Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen können. Jeder Browser unterscheidet sich in der Art, wie er die Cookie-Einstellungen verwaltet. Diese ist in dem Hilfemenü jedes Browsers beschrieben, welches Ihnen erläutert, wie Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern können. Diese finden Sie für die jeweiligen Browser unter den folgenden Links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Bitte beachten Sie, dass bei Nichtannahme von Cookies die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein kann.

4) Kontakta oss

När du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post) samlas personuppgifter in. Vilken information som samlas in för ett kontaktform kan ses från respektive kontaktformulär. Denna information lagras och används uteslutande i syfte att besvara din begäran eller för att kontakta dig och tillhörande teknisk administration. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är vårt berättigade intresse av att besvara din begäran i enlighet med artikel 6, punkt 1 lit. f GDPR. Om din kontakt syftar till att ingå ett kontrakt, är en ytterligare rättslig grund för behandlingen artikel 6 punkt 1 lit. b GDPR. Dina uppgifter kommer att raderas efter den slutliga behandlingen av din begäran, detta är fallet om det kan dras utifrån omständigheterna att det aktuella ärendet slutligen har klargjorts och förutsatt att det inte finns några lagstadgade lagringskrav.

5) Databehandling vid öppnande av ett kundkonto och för kontraktshantering

Enligt artikel 6, punkt 1 lit. b GDPR, personuppgifter kommer att fortsätta samlas in och behandlas om du tillhandahåller dem till oss för genomförandet av ett kontrakt eller när du öppnar ett kundkonto. Vilken data som samlas in kan ses från respektive inmatningsformulär. Det är möjligt att radera ditt kundkonto när som helst och kan skicka ett meddelande till ovanstående. Adress till den ansvariga personen. Vi sparar och använder de uppgifter du tillhandahåller för kontraktshantering. Efter avslutat avtal eller borttagning av ditt kundkonto kommer dina uppgifter att blockeras med vederbörlig hänsyn till skatte- och handelsrättens lagringsperioder och raderas efter denna period, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller reserverat en lagligt tillåten ytterligare dataanvändning från vår sida , om vilka vi kommer att informera dig om detta nedan.

6) Kommentarfunktion

Som en del av kommentarfunktionen på denna webbplats sparas och publiceras information om tidpunkten då kommentaren skapades och kommentatornamnet du valt och publiceras på webbplatsen. Din IP-adress loggas och sparas också. Denna IP-adress sparas av säkerhetsskäl och i händelse av att den registrerade kränker tredje parts rättigheter genom att publicera en kommentar eller posta olagligt innehåll. Vi behöver din e-postadress för att kontakta dig om en tredje part invänder mot ditt publicerade innehåll som olagligt. Den rättsliga grunden för lagring av dina uppgifter är artikel 6, punkt 1, lit. b och f GDPR. Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer om de kritiseras som olagliga av tredje parter.

7) Databehandling för orderbehandling

7.1 För att behandla din beställning, arbetar vi med följande tjänsteleverantörer som stöder oss helt eller delvis vid genomförandet av kontrakt. Vissa personuppgifter överförs till dessa tjänsteleverantörer i enlighet med följande information.

De personuppgifter som samlas in av oss kommer att vidarebefordras till det transportföretag som beställts med leveransen så långt detta är nödvändigt för leveransen av varorna. Vi skickar dina betalningsuppgifter till det beställda kreditinstitutet som en del av betalningsbehandlingen, om detta är nödvändigt för betalningsbehandlingen. Om leverantörer av betalningstjänster används, kommer vi att informera dig uttryckligen nedan. Den rättsliga grunden för överföringen av uppgifterna är artikel 6 punkt 1 lit. b GDPR.

7.2 Offentliggörande av personuppgifter till leverantörer av leverantörer av leverantörer

- DHL

Om varorna levereras av transporttjänstleverantören DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Strasse 20, 53113 Bonn), kommer vi att tillhandahålla din e-postadress i enlighet med artikel 6, punkt 1 lit. en DSGVO innan leveransen av varorna till DHL i syfte att samordna ett leveransdatum eller för leveransmeddelande, förutsatt att du har gett ditt uttryckliga samtycke i beställningsprocessen. Annars ger vi i syfte att levereras i enlighet med artikel 6, punkt 1 lit. b GDPR vidarebefordrar endast mottagarens namn och leveransadress till DHL. Uppgifterna kommer att vidarebefordras endast om detta är nödvändigt för leverans av varor. I det här fallet är en tidigare samordning av leveransdatumet med DHL eller leveransmeddelandet inte möjlig.

Samtycket kan återkallas när som helst med framtida verkan för den ansvariga ovan eller till transporttjänstleverantören DHL.

7.3 Användning av leverantörer av betaltjänster (leverantörer av betaltjänster)

- Paypal

Vid betalning via PayPal, kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller - om erbjuds - "köp på konto" eller "betalningsbetalning" via PayPal, överför vi dina betalningsuppgifter till PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan kallad "PayPal"). Överföringen sker i enlighet med artikel 6 punkt 1 lit. b GDPR och endast i den utsträckning detta är nödvändigt för betalningsbearbetning.

PayPal förbehåller sig rätten att genomföra en kreditkontroll för betalningsmetoderna kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller - om erbjuds - "köp på konto" eller "betalningsbetalning" via PayPal. För detta ändamål kan dina betalningsuppgifter behandlas i enlighet med artikel 6, punkt 1, lit. f GDPR överfördes till kreditföretag på grundval av PayPal legitima intresse för att bestämma din solvens. PayPal använder resultatet av kreditkontrollen med avseende på den statistiska sannolikheten för fallissemang för att besluta om tillhandahållandet av respektive betalningsmetod. Kreditrapporten kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). Såvitt poängvärden ingår i resultatet av kreditrapporten, baseras de på en vetenskapligt erkänd matematisk-statistisk procedur. Adressdata används bland annat, men inte exklusivt, för att beräkna poängvärdena. För mer information om dataskyddslagstiftning, inklusive information om de använda kreditföretag, se PayPal-sekretesspolicy: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina data genom att skicka ett meddelande till PayPal. PayPal kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om detta är nödvändigt för den kontraktsmässiga betalningen.

- Omedelbart

Om du väljer betalningsmetod "SOFORT" behandlas betalningen av betalningstjänsteleverantören SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland (nedan kallad "SOFORT"), till vilken vi kommer att tillhandahålla informationen du gav under beställningsprocessen och informationen om din beställning i enlighet med artikel. 6 punkt 1 lit. b Överföra GDPR. Sofort GmbH är en del av Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Sverige). Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras i syfte att behandla betalningen med betalningstjänstleverantören Omedelbart och endast i den mån det är nödvändigt för detta. Du kan hitta mer information om SOFORTs dataskyddsbestämmelser på följande internetadress: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz

För att vi ska kunna erbjuda dig Klarnas betalsätt behöver vi dela vissa av dina personuppgifter till Klarna, så som kontakt- och orderinformation, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan erbjudas deras betalningsmetoder och för att skräddarsy betalsätten åt dig.

Mer information om Klarna kan du hitta här. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas dataskyddspolicy.

8) Användning av sociala medier: sociala plugins

Facebook-plugins med 2-klicklösning

Vår webbplats använder så kallade sociala plugins ("plugins") från det sociala nätverket Facebook, som drivs av Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ("Facebook").

För att öka skyddet av dina data när du besöker vår webbplats, inaktiveras inledningsvis plugins med en så kallad "2-klick" -lösning. Du kan känna igen inaktiverade plugins med grå bakgrund. Denna integration säkerställer att när du öppnar en sida på vår webbplats som innehåller sådana plugins, har ingen anslutning upprättats med Facebook-servrarna. Först när du aktiverar plugins och därmed i enlighet med artikel 6, punkt 1 tänds. en DSGVO ger ditt samtycke till dataöverföringen, din webbläsare upprättar en direkt anslutning till Facebook-servrarna. Innehållet i respektive plugin överförs direkt till din webbläsare och integreras på sidan. Plugin överför sedan data (inklusive din IP-adress) till Facebook. Vi har inget inflytande på mängden data som Facebook samlar in med plugins. Så vitt vi vet får Facebook i alla fall information om vilka av våra webbplatser du har öppnat för närvarande och tidigare. Genom att integrera plugins får Facebook också informationen om att din webbläsare har samlat upp motsvarande sida på vår webbplats om du inte har en Facebook-profil eller inte är inloggad för närvarande. Informationen som samlas in (inklusive din IP-adress) överförs från din webbläsare direkt till en Facebook-server i USA och lagras där. Om du interagerar med plugins överförs motsvarande information också direkt till en Facebook-server och lagras där. Informationen publiceras också på Facebook och visas för dina kontakter där.

Du kan återkalla ditt samtycke när som helst genom att inaktivera det aktiverade plugin genom att klicka igen. Återkallelsen påverkar dock inte de uppgifter som redan har överförts till Facebook.

Facebook Inc., baserat i USA, är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", som garanterar överensstämmelse med den dataskyddsnivå som är tillämplig i EU.

För syftet och omfattningen av datainsamlingen och vidare bearbetning och användning av informationen från Facebook, såväl som dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda din integritet, vänligen hänvisa till Facebooks information om dataskydd: http://www.facebook.com/policy.php

9) Användning av sociala medier: videor

Användning av YouTube-videor

 

Denna webbplats använder YouTube-inbäddningsfunktionen för att visa och spela upp videor från leverantören "Youtube", som tillhör Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Det utvidgade dataskyddsläget används här, vilket enligt leverantören bara börjar lagra användarinformation när videon / videorna spelas upp. Om uppspelningen av inbäddade Youtube-videor startas använder leverantören "Youtube" kakor för att samla in information om användarens beteende. Enligt "YouTube" används dessa bland annat för att spela in videostatistik, förbättra användarvänligheten och förhindra missbruk. Om du är inloggad på Google tilldelas dina data direkt till ditt konto när du klickar på en video. Om du inte vill att din YouTube-profil ska tilldelas måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google lagrar dina data (även för användare som inte är inloggade) som användarprofiler och utvärderar dem. En sådan utvärdering sker särskilt i enlighet med artikel 6, punkt 1, lit.f GDPR, på grundval av Googles legitima intressen i visningen av personlig reklam, marknadsundersökningar och / eller utformningen av sin webbplats enligt krav. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler och du måste kontakta YouTube för att utöva dem.

Oavsett om de inbäddade videorna spelas upp, upprättas en anslutning till Googles "DoubleClick" -nätverk varje gång denna webbplats öppnas, vilket kan utlösa ytterligare databehandlingsoperationer utan vårt inflytande.

Google LLC, baserat i USA, är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", som garanterar efterlevnaden av den dataskyddsnivå som är tillämplig i EU.

Mer information om dataskydd på "YouTube" kan hittas i leverantörens dataskyddsdeklaration på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

10) Webanalystjänster

Google (Universal) Analytics

- Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som är lagrade på din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats (inklusive den förkortade IP-adressen) överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Denna webbplats använder Google Analytics uteslutande med tillägget "_anonymizeIp ()", vilket säkerställer anonymisering av IP-adressen genom att förkorta den och utesluter en direkt personlig referens. Tillägget kommer att förkorta din IP-adress från Google inom EU: s medlemsländer eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den fullständiga IP-adressen överförs endast till en Google-server i USA och förkortas där i undantagsfall. I dessa exceptionella fall sker denna behandling i enlighet med artikel 6, punkt 1, lit. f GDPR baserat på vårt legitima intresse för den statistiska analysen av användarnas beteende för optimerings- och marknadsföringsändamål.

På vår vägnar kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet och för att ge oss andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. IP-adressen som skickas av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.

Du kan förhindra lagring av kakor genom att ställa in webbläsarens programvara i enlighet därmed; Vi vill dock påpeka att i det här fallet kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats till fullo. Du kan också förhindra Google från att samla in de data som genereras av cookien och relatera till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att bearbeta dessa data av Google genom att ladda ner webbläsarens plugin-program tillgängligt under följande länk och installera:

 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Som ett alternativ till webbläsarens plug-in eller i webbläsare på mobila enheter, vänligen klicka på följande länk för att ställa in en opt-out-cookie som kommer att förhindra Google Analytics från att samla in data på den här webbplatsen i framtiden (denna opt-out-cookie fungerar bara i den här webbläsaren och endast för den här domänen, om du tar bort dina kakor i den här webbläsaren måste du klicka på den här länken igen): Inaktivera Google Analytics

Google LLC, baserat i USA, är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", som garanterar efterlevnaden av den dataskyddsnivå som är tillämplig i EU.

Du kan hitta mer information om hantering av användardata på Google Analytics i Googles uppgiftsskyddsdeklaration: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

11) Den registrerades rättigheter

11.1 Den tillämpliga lagen om uppgiftsskydd ger dig omfattande rättigheter till uppgiftsskydd (information och interventionsrättigheter) till den ansvariga med avseende på behandlingen av dina personuppgifter, som vi informerar dig nedan om:

Rätt till information i enlighet med artikel 15 GDPR: I synnerhet har du rätt till information om dina personuppgifter som behandlas av oss, behandlingsändamål, kategorier av behandlade personuppgifter, mottagare eller kategorier av mottagare till vilka dina uppgifter har blivit eller kommer att lämnas ut, de planerade Lagringsperiod eller kriterierna för att bestämma lagringsperioden, förekomsten av rätt till korrigering, radering, begränsning av behandlingen, invändning mot behandling, klagomål till en tillsynsmyndighet, ursprunget till dina uppgifter, om vi inte samlade in dem från dig, att Det finns en automatiserad beslutsprocess inklusive profilering och, i förekommande fall, meningsfull information om den logik som är inblandad och omfattningen som påverkar dig och de avsedda effekterna av sådan behandling, samt din rätt att bli informerad om garantierna enligt artikel 46 GDPR för vidarebefordran I deras uppgifter finns i tredjeländer;

Rätt till korrigering i enlighet med artikel 16 GDPR: Du har rätt till omedelbar korrigering av felaktiga uppgifter om dig och / eller slutförande av dina ofullständiga uppgifter lagrade av oss;

Rätt till radering i enlighet med artikel 17 GDPR: Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter om kraven i artikel 17, punkt 1, GDPR är uppfyllda. Denna rätt existerar emellertid inte särskilt om behandlingen är nödvändig för att utöva rätten till yttrandefrihet och information, för att fullgöra en juridisk skyldighet, av skäl av allmänt intresse eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga påståenden;

Rätt till begränsning av behandlingen i enlighet med artikel 18 GDPR: Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter så länge korrektheten av dina uppgifter, som du ifrågasatte, kontrolleras, om du avvisar borttagningen av dina uppgifter på grund av obehörig databehandling och i stället Begär begränsning av behandlingen av dina uppgifter om du behöver dina uppgifter för upprättande, utövande eller försvar av juridiska anspråk, efter att vi inte längre behöver dessa uppgifter efter att syftet har uppnåtts eller om du har gjort invändningar av din speciella situation, så länge det inte är säkert om våra legitima uppgifter Skäl uppväger;

Rätt till information i enlighet med artikel 19 GDPR: Om du har hävdat rätten till korrigering, radering eller begränsning av behandlingen mot den ansvariga personen, är han eller hon skyldig att korrigera eller radera uppgifterna till alla mottagare till vilka personuppgifterna om dig har lämnats ut Meddela begränsning av behandlingen, såvida inte detta visar sig vara omöjligt eller innebär en oproportionerlig ansträngning. Du har rätt att bli informerad om dessa mottagare.

Rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 GDPR: Du har rätt att ta emot dina personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format eller att begära överföring till en annan ansvarig person, i den mån detta är tekniskt genomförbart;

Rätt att återkalla samtycke som givits i enlighet med artikel 7, punkt 3, GDPR: Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av uppgifter när som helst med framtida effekt. I händelse av återkallande kommer vi att radera de berörda uppgifterna omedelbart, om inte ytterligare behandling kan baseras på en rättslig grund för behandling utan samtycke. Återtagande av medgivande påverkar inte lagenligheten av behandlingen baserat på samtycke innan det dras tillbaka.

Rätt att lämna in ett klagomål i enlighet med artikel 77 GDPR: Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot GDPR har du rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den, utan att det påverkar något annat administrativt eller rättsligt botemedel Medlemsstat där du bor, din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen.

11.2 RÄTT TILL OBJEKT

När vi bearbetar dina personuppgifter om grunderna för vår princip om intresserade juridiska intressen, har du rätten att vara annorlunda för skäl för din plats.

Om du utövar din rätt att invända kommer vi att sluta behandla de berörda uppgifterna. BEHANDLINGEN FÖRFÖRES FÖR ATT FÖRFÖRES HVIS VI KAN SÄLJA SKYLDIGA SKYDDA RÄSAR FÖR BEHANDLINGEN, SOM ÖVERT DIN INTRESSE, GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE FRIHETER ELLER OM BEHANDLING AV OFFENTLIGHET ELLER PEDICTION.

OM DINA PERSONLIGA UPPGIFTER BEHANDLAS AV OSS FÖR ATT ANVÄNDA DIREKT ANNONSERING, HAR DU RÄTTEN TILL ÅTGÄRD PÅ NÅGONTID TILL BEHANDLING AV PERSONLIGA UPPGIFTER FÖR SYFTET AV LIKA ANNONSERING. DU KAN ÖVRA KONTRADIKTIONEN SOM BESKRIVS Ovan.

Om du använder din rätt att invända kommer vi att sluta behandla de berörda uppgifterna för direkt marknadsföring.

12) Lagring av personuppgifter

Längden på lagring av personuppgifter baseras på respektive lagstadgad lagringsperiod (t.ex. lagringsperioder enligt handels- och skattelagstiftning). Efter att tidsfristen har löpt ut raderas motsvarande data rutinmässigt under förutsättning att de inte längre är skyldiga att uppfylla eller inleda ett kontrakt och / eller att vi inte har något berättigat intresse av ytterligare lagring.

 

13) I händelse av ett företagsövertagande eller försäljning kommer alla nödvändiga personuppgifter att överföras och vidarebefordras.

 

Zuletzt angesehen