Kostenloser Versand ab € 80,- für DE
Schneller Versand
High Quality Produkte
Kostenlose Hotline 07420 9131115

Uttag

avbokning:

 

Ångerrätt för konsumenter

(En konsument är varje fysisk person som slutar en juridisk transaktion för syften som till stor del inte kan hänföras till deras kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet.)

 

Uttag

Du har rätt att säga upp detta kontrakt inom fjorton dagar utan att ange någon anledning.

Avbokningsperioden är fjorton dagar från dagen

 

- på vilken du eller en tredje part som du nominerats av dig, som inte är transportören, har tagit besittningen av varorna, förutsatt att du har beställt en eller flera varor som en del av en enda beställning och dessa är eller kommer att levereras på ett enhetligt sätt;

 

- på vilken du eller en tredje part som du namnges, som inte är transportören, har tagit besittning av de sista varorna, förutsatt att du har beställt flera varor som en del av en enda beställning och dessa levereras separat;

 

- på vilken du eller en tredje part som du namnges, som inte är transportören, har tagit besittning av den sista delvisa sändningen eller det sista stycket, förutsatt att du har beställt varor som levereras i flera delvisa sändningar eller delar;

 

För att utöva din ångerrätt måste du kontakta oss  (JustNails GbR, Rietenstr. 95,78054 Villingen-Schwenningen, tel: +49 7720 6967836, e-mail: info@justnails-shop.de)  med ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev som skickas per post) , Fax eller e-post) om ditt beslut att säga upp detta kontrakt. Du kan använda det bifogade formuläret för uttag av modeller, men det är inte obligatoriskt.

 

För att uppfylla avbeställningsfristen räcker det för dig att skicka din kommunikation angående din utövande av uppsägningsrätten innan avbokningsperioden löper ut.

 

Konsekvenser av avbokningen

 

Om du avbryter detta kontrakt har vi gjort alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader som följer av det faktum att du valde en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen vi erbjuder har) att återbetala omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi fick meddelande om din avbokning av detta kontrakt. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, såvida inte annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras några avgifter för denna återbetalning.

 

Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lagt fram bevis för att du har returnerat varorna, beroende på vad som är tidigare.

 

Du måste återlämna eller överlämna varorna till oss omedelbart och under alla omständigheter senast fjorton dagar från det datum då du informerar oss om annullering av detta kontrakt. Tidsfristen uppfylls om du skickar ut varorna innan perioden på fjorton dagar har gått ut.

 

Du bär de direkta kostnaderna för att returnera varorna.

 

Du måste bara betala för någon värdeförlust på varorna om denna värdeförlust beror på hantering som inte är nödvändig för att kontrollera varornas art, egenskaper och funktion.

 

Skäl för uteslutning eller utgång

 

Ångerrätten finns inte för kontrakt

 

- för leverans av varor som inte är prefabricerade och för tillverkningen som ett individuellt urval eller beslut av konsumenten är avgörande eller som är tydligt anpassade till konsumentens personliga behov,

- för leverans av varor som kan förstöra snabbt eller vars utgångsdatum snabbt skulle överskridas;

- för leverans av tidningar, tidskrifter eller tidskrifter med undantag för prenumerationskontrakt.

 

Ångerrätten upphör för tidigt för kontrakt

 

- för leverans av förseglade varor som inte är lämpliga att returnera på grund av hälsoskydd eller hygien om deras försegling togs bort efter leveransen;

- för leverans av varor om de på grund av sin art har oskiljaktigt blandats med andra varor efter leveransen;

- för leverans av ljud- eller videoinspelningar eller datorprogramvara i ett förseglat paket om förseglingen togs bort efter leveransen.

 

____________________________________________________________________________________

 

Standardblankett

 

(Om du vill avbryta kontraktet, fyll i detta formulär och skicka det tillbaka.)

 

- Till: Alexandra Wegen, Alte Herdstraße 13, 78054 Villingen-Schwenningen

, E-postadress: info@justnails-shop.de:

 

- Härmed avbryter jag / vi (*) det avtal som jag / oss har ingått (*) för köp av följande varor (*) /

tillhandahållande av följande tjänst (*)

 

- Beställd på (*) / mottagen den (*)

 

- Konsumentens namn

- Konsumentens / adressernas adress

- Underskrift av konsument (er) (endast för anmälan på papper)

- datum

Zuletzt angesehen