Kostenloser Versand ab € 80,- für DE
Schneller Versand
High Quality Produkte
Kostenlose Hotline 07420 9131115
Den här artikeln är för närvarande inte tillgänglig!
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.

JUSTNAILS High Class Cover - Mystic Mirage

från 75,20 SEK *
0.005 Liter (15 040,00 SEK * / 1 Liter)

inkl. Moms plus fraktkostnader

Innehåll

  • JN12389

Vorteile

  • Kostenloser Versand ab € 80,- Bestellwert
  • Versand innerhalb von 24h*
  • High Quality Produkte
P Jetzt Bonuspunkte sichern
JUSTNAILS cover gels - maximal stabilitet för din nagelmodellering De högklassiga...mer

JUSTNAILS cover gels - maximal stabilitet för din nagelmodellering

De högklassiga kamouflagegelerna från JUSTNAILS kännetecknas av sin utmärkta konsistens, vilket gör det möjligt att modellera naglarna utan ansträngning tack vare den perfekta honungseffekten. De döljer effektivt ojämnheter och säkerställer långvarig nagelmodellering, även på problematiska naglar. Dessa geler är idealiska för att förbättra utseendet på nagelbädden och garanterar stabil och långvarig nagelmodellering, även med överlängd.

 

Foto-21-03-24-16-56-44

 

Särskilda egenskaper:

-täcker missfärgningar
-elastisk, flexibel bärkomfort
-medeltäckning
-stabil tack vare hög ytspänning
-appliceras som mellanskikt/uppbyggnadsskikt ovanpå bondinggel
-inget lyft även efter lång tid

Utveckling av värme: Ingen
Objekttyp: Covergel
HEMA/HEMA-free: innehåller HEMA
Lämplig för heltäckande konstruktion: Ja
Viskositet: mittel viskos, thixotropic
Inhibitionsskikt: lämnar hämmande skikt
Härdning: LED - 60 Sek, UV - 90 Sek
Tillverkningsland: Tillverkad i Tyskland - utvecklad, tillverkad och fylld enligt kosmetiska regler
Läs, skriva och diskutera recensioner ...mer
Kundbetyg för "JUSTNAILS High Class Cover - Mystic Mirage"
Skriv recension
Recensioner aktiveras efter granskning.

Epoxydimetakrylat, Di-Hema trimetylhexyldikarbamat, Aliph....mer
Epoxydimetakrylat, Di-Hema trimetylhexyldikarbamat, Aliph. Urethanakrylater, Tetrahydrofurfuryl-2-metakrylat, Isobornylakrylater, Etylfenyl(2,4,6-trimetylbenzoyl)fosfinat, 1-hydroxycyklohexylfenylketoner, 2-hydroxy-2-metylpropipofenoner, difenyl(2,4,5-trimetylbenzoyl)fosfinoxid, p-hydroxianisoler, BHT, CI15850:1, CI15985, CI77491, CI77492, CI77499, CI77891
 

Användning av preparatet: UV-GEL (nagelvårdsprodukt) Endast för professionellt bruk Undvik hudkontakt Läs igenom bruksanvisningen noggrant.

Faroangivelser

H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. H315: Orsakar hudirritation. H317: Kan orsaka en allergisk hudreaktion. H335: Kan orsaka irritation i andningsvägarna. R36/37/38: Irriterar ögon, andningsorgan och hud. R43: Kan orsaka sensibilisering vid hudkontakt

Säkerhetsråd

Förebyggande åtgärder P264: Tvätta noggrant efter användning P280: Använd skyddshandskar/kläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P261: Undvik att andas in damm / rök / gas / dimma / ånga / aerosol. Reaktion P337+ P313: Om ögonirritation kvarstår: Sök läkarvård. S2: Förvaras utom räckhåll för barn S37: Använd lämpliga handskar. S46: Om produkten sväljs, kontakta omedelbart läkare och visa denna behållare eller etikett.

Ansvarsfriskrivning: Ovanstående information är korrekt såvitt vi vet, men den gör inte anspråk på att vara fullständig och ska därför endast betraktas som en vägledning. Företaget kan inte hållas ansvarigt för skador som orsakas av hantering eller kontakt med ovanstående produkt.  

Användning av preparatet: UV-GEL (nagelvårdsprodukt) Endast för yrkesmässigt bruk Undvik...
Användning av preparatet: UV-GEL (nagelvårdsprodukt) Endast för yrkesmässigt bruk Undvik hudkontakt Läs bruksanvisningen noggrant.

Faroangivelser

H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. H315: Orsakar hudirritation. H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion. H335: Kan orsaka irritation i andningsvägarna. R36/37/38: Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. R43: Kan ge överkänslighet vid hudkontakt

Försiktighetsåtgärder

Förebyggande P264: Tvätta noggrant efter hantering P280: Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. P261: Undvik inandning av damm / rök / gas / dimma / ånga / spray. Reaktion P337+ P313: Om ögonirritationen kvarstår: Kontakta läkare. S2: Förvaras oåtkomligt för barn S37: Använd lämpliga skyddshandskar. S46: Vid förtäring, kontakta omedelbart läkare och visa denna förpackning eller etikett.

Ansvarsfriskrivning: Ovanstående information är korrekt såvitt vi vet, men den gör inte anspråk på att vara fullständig och ska därför endast betraktas som en vägledning. Företaget kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador som orsakas av hantering eller kontakt med ovanstående produkt.  

Zuletzt angesehen